Muuttuva lainsäädäntö lisää myös isännöinnin työmäärää

laki

Lainsäädännön tuomista uusista velvoitteista puhutaan paljon. Termit, kuten normien purku ja sääntelyn keventäminen, vilisevät joka paikassa.

Lainsäädännöllä pyritään vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin ja monesti tämä tuo uusia velvollisuuksia yhteiskunnan eri toimijoille. Myös Euroopan unionin lainsäädäntöä harmonisoidaan, ja jäsenvaltioiden kohdalla tämä tarkoittaa usein omaa lainsäädännön uudistamista. Lue loppuun

Haluatko olla mukana kirjoittamassa lakia?

lakinuija 2Oikeusministeriö selvitti yleisökyselyillä asunto-osakeyhtiölain toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyllä 2013. Palautteen perusteella lisätietoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tarvitaan erityisesti viestinnästä, taloyhtiön johtamisesta sekä erimielisyyksistä ja niiden ratkaisukeinoista.

 Nyt kuka tahansa voi tulla mukaan keskustelemaan asunto-osakeyhtiölain kehittämisestä sekä kommentoimaan jo esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja verkossa osoitteessa www.vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi . Keskustelu kestää 19.6. asti.

Lue loppuun

Vaikuta uudistuvaan asunto-osakeyhtiölakiin

Oikeusministeriö selvittää verkkokyselyiden avulla osakkaiden, hallitusten jäsenten ja isännöitsijöiden mielipiteitä siitä, miten kolme vuotta sitten uudistetun asunto-osakeyhtiölain lupaukset ja etukäteisarviot lain vaikutuksista ovat toteutuneet.

Kyselyyn vastaaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön ja lainsäädännön kehittämiseen. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Tulokset julkaistaan todennäköisesti helmikuussa 2014, ja ne vaikuttavat siihen, ehdotetaanko asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen.

Osakkaille suunnattu kysely

Hallituksen jäsenille suunnattu kysely

Isännöitsijöille suunnattuun kyselyyn

Oikeusministeriö on laatinut kyselyn yhdessä Suomen Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton kanssa. Kyselyyn voi vastata joulukuun puoliväliin asti.