Aktiiviset asukkaat, taloyhtiön työmuurahaiset

Taloyhtiön työmuurahaiset ovat joko hallituksen tai yhtiökokouksen valtuuttamien työryhmien jäseniä. He ovat aktiivisia asukkaita, jotka ovat vapaaehtoisesti mukana esimerkiksi piha-, remontti-, strategia- tai Facebook-työryhmissä.

Taloyhtiön hallitus voi päättää käyttää työmuurahaisia esimerkiksi taloyhtiön remonttihankkeiden valmistelemisessa tai pihan viihtyvyyden parantamisprojektissa. Tällöin hallitus voi esimerkiksi antaa työmuurahaisten muodostamalle työryhmälle budjetin, jonka raameissa työryhmä saa uudistaa pihaa.

Hallituksen alaiset työryhmät eivät ole koskaan päätösvaltaisia. Lopulliset päätökset tekee aina hallitus. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät työmuurahaiset ole myöskään juridisessa vastuussa toiminnastaan. Siitä syystä työryhmään mukaan meneminen onkin kiva ja rento tapa osallistua taloyhtiön toimintaa.

Työmuurahaisena työskentely on sitä paitsi tosi hauskaa. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan sitä!

Taloyhtiössäni laaditaan parhaillaan strategiaa. Kuulun itse strategiaa valmistelevaan asukastoimikuntaan, joka on hallituksen valtuuttama työryhmä. Toimimme hallituksen alaisena ja raportoimme työn edistymisestä hallitukselle. Voimme siis sanoa olevamme hallituksen työmuurahaisia.

Tuunataan taloyhtiön talous kuntoon

Taloyhtiö tarvitsee itselleen strategian ja tavoitteet, jotta toiminta taloyhtiössä olisi tehokasta ja suunnitelmallista. Strategia kiteyttää osakkaiden ja asukkaiden näkemykset siitä, millainen heidän kotitalonsa on. Yhtiökokouksessa hyväksytty strategia ohjaa taloyhtiön toimintaa useiden vuosien ajan.

Strategia on isännöinnin ja hallituksen työkalu, joka helpottaa taloyhtiön johtamista. Strategian pohjalta isännöinti suunnittelee muun muassa seuraavan tilikauden talouden. Suunnitelmia tehtäessä on huomioitava rakennuksen pitkä elinkaari ja omistajien eli osakkaiden tarpeet.

Talousarvio kertoo taloyhtiön kuluvan tai tulevan vuoden arvioiduista tuloista ja menoista. Talousarvion pohjalta osakkaat päättävät yleensä yhtiökokouksessa yhtiövastikkeiden suuruudesta.

Yhtiövastike on maksu, jolla taloyhtiö kattaa pääsääntöisesti menonsa. Yhtiöjärjestykseen voi olla kirjattu, että osakkailta kerätään eri menoja varten erilaisia vastikkeita.

Taloyhtiön vuositalous muodostuu tuloista ja menoista, jotka syntyvät taloyhtiön rakennusten ylläpidosta ja taloyhtiön järjestämistä palveluista.

Remonttitaloudella tarkoitetaan korjausrakentamisen menoja ja tuloja, kuten vastiketuloja. Remontit ovat osa normaalia arkea, sillä rakennukset kuluvat, ja niitä on korjattava säännöllisesti.