Pieni vastike vs. turha tuhlaaminen

Jokainen asukas ja osakas valitsisi varmasti mahdollisimman pienen vastikkeen ja pienet asumiskustannukset, jos saisi yksinvaltiaana päättää asiasta. Haluan kuitenkin jatkaa lausetta: mahdollisimman pienen vastikkeen ja pienet asumiskustannukset suhteessa asumisen olosuhteisiin ja asumismukavuuteen. Pieni vastike ei siis voi olla itsetarkoitus, mutta ei toki myöskään turha tuhlaaminen.

On ehdottoman hyvä asia, jos yhtiön juoksevat menot ja tarvittavat korjaukset saadaan tehtyä kohtuullisella vastikkeella. Mikäli vastikkeessa säästetään ja tarvittavia korjaustöitä laiminlyödään, on kyseessä pikemminkin aikapommi. Jos korjaustarve räjähtää käsiin, voi odotettavissa olla isoja ja yllättäviä vastikekorotuksia.

Vastiketta ei siis tule minimoida vaan pikemminkin optimoida suhteessa asukkaiden tarpeisiin ja vaadittaviin korjauksiin. Isännöitsijä ja hallitus voivat omille toimillaan vaikuttaa taloyhtiön menoihin ja vastikkeen suuruuteen ja siten edesauttaa menojen optimointia.

Taloyhtiön suurimmat menoerät ovat tavallisesti lämmitys ja korjaaminen. Nämä ovat siis eriä, joissa tehdyillä säästötoimilla on eniten merkitystä yhtiön talouteen. Yleensä suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminta varsinkin korjaamisessa tulee kokonaisuudessaan edullisemmaksi kuin reaktiivinen tulipalojen sammuttelu. Taloyhtiön taloutta ja korjauksia kannattaakin suunnitella vähintään 5-10 vuoden aikajänteellä, jolloin erilaiset toimet voidaan toteuttaa oikeaan aikaan ja mahdollisimman kokonaistehokkaasti. Tämä säästää luonnollisesti kustannuksia.

Isännöintiyritykselle on usein vuosien mittaan kertynyt laaja kumppaniverkosto, jonka kautta taloyhtiö voi halutessaan löytää päteviä ja kustannustehokkaita palveluntuottajia. Isännöitsijällä on yleensä muutoinkin hyvää kokemusta tekijöistä ja yhteistyötahoista, jota kannattaa hyödyntää. Myös hankkeiden kilpailuttaminen isompina kokonaisuuksina yhdessä muiden taloyhtiöiden kanssa voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä.

Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys sekä isännöitsijän ja hallituksen saumaton yhteistyö ovat tärkeimmät työvälineet vastikkeiden pitämiseksi kohtuullisina. Mikäli taloyhtiössäsi on tähän saakka edetty kädestä suuhun – mikä on todellista turhaa tuhlaamista – on nyt hyvä hetki reivata toimintatapaa ja laatia PTS niin talouden hoitoon kuin korjauksiinkin.