Ratkotaanko sinun taloyhtiössäsi oikeita ongelmia?

Kaikkea kaikille ei ole hyvä lähtökohta taloyhtiöiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kuitenkin ”peruspaketti” olisi hyvä olla kunnossa, kuten hyvällä ja ajankohtaisella sisällöllä varustetut taloyhtiösivut. Riittämätön viestintä ja huono tiedonkulku ovat taloyhtiöiden yleisimpiä ongelmia.

Jotta asumisen palveluita voidaan digitalisoida asukkaiden parhaaksi, pitää taloyhtiön tarpeiden olla tiedossa. Isoissa, nuorten aikuisten suosimassa taloyhtiössä on todennäköisesti eri haasteet ja tarpeet kuin pienemmässä, iäkkäämpien asukkaiden yhtiössä.

Mitkä ovat sinun taloyhtiösi keskeiset ja usein toistuvat ongelmat? Asumisen arki saattaa helpottua huomattavasti, kun muutamiin keskeisimpiin ja yleisimpiin ongelmiin löydetään ratkaisut.

Ennen kuin asioita voi ratkaista, pitää tietää ongelmakohdat. Asukkaiden toiveita ja tarpeita olisi hyvä kartoittaa säännöllisesti, ja kätevä väline tähän on Talokysely.fi. Kysy omalta isännöitsijältäsi, voisiko palvelun ottaa käyttöön sinunkin taloyhtiössäsi. Säännölliset asukaskyselyt antavat oikean suunnan ja selkärangan taloyhtiön kehittämiselle.

Ensisijaisten kehittämiskohteiden lisäksi asukaskysely saattaa paljastaa asioita, joita ei kannata alkaa kehittää ensimmäisenä. Kaiken ei tarvitse olla digitaalista ja vaikka tietyt asiat ovat toiselle taloyhtiöille tärkeitä, ne eivät välttämättä ole ensisijaisia omassa taloyhtiössäsi.

Ei kehitetä tai kyllä kehitetään -päätösten pitäisi olla yhtä mietittyjä ja perusteltua. Tällöinkin asukaskyselyt ovat hyvä selkäranka priorisoinnille.

Palveluiden digitalisoimisen pitäisi tarkoittaa parempia palveluita arjen todellisiin haasteisiin. Kysymällä palveluiden tulevilta käyttäjiltä eli asukkailta päästään jo pitkälle matkalla kohti parempia asumisenpalveluita.

Operaatio Strategia taloyhtiölle, osa 4

Strategiatarinan edellisessä osassa strategiaa valmisteleva asukastoimikuntamme pääsi työskentelyssä hyvään vauhtiin. Aloitimme asukaskyselyn tekoa ja laadimme hankkeelle aikataulun.

Parin jatkoillan ja joidenkin tehotyöskentelytuntien jälkeen saimmekin kyselyn ja asukkaille tarkoitetun saatekirjeen sellaiseen muotoon, että olimme valmiita esittelemään koko hienouden hallitukselle ja isännöitsijälle.

Mutta niin kuin aina, aikataulu ei toteutunut, kuten olimme alun perin suunnitelleet. Tarkoituksemme oli, että olisimme päässeet esittelemään kyselymme hallitukselle jo ennen kesälomia. Siten olisimme saaneet siunauksen lähettää kysely asukkaille jo kesän aikana. Isännöitsijämme kuitenkin vaihtui ja meillä oli ensimmäinen mahdollisuus esitellä tuotoksemme ja aikataulu hallitukselle vasta tämän syksyn kokouksessa.

Minä sain kunnian mennä hallituksen kokoukseen esittelemään tulevaisuussuunnitelman tavoitteet ja toteuttamisen. Hanke oli saanut nyt uuden nimen, sillä olimme asukastoimikunnassa päättäneet, että emme enää puhu strategiasta, vaan tulevaisuudensuunnitelmasta. Syynä tähän oli se, että strategia-sana tuntui herättävän liian paljon negatiivisia tunteita, joita emme halunneet herättää.

Olin valmistautunut hallituksen kokoukseen huolellisesti. Kokouksessa juttelimme hankkeesta kuitenkin hyvin yleisellä tasolla. Hallitus näytti edelleen vihreää valoa sille, että etenemme kyselyllä. Lupasin hallitukselle, ettei hankkeesta aiheudu sille työtä: me asukastoimikunnassa huolehdimme kyselyn lähettämisestä asukkaille, kyselytulosten analysoimisesta ja tulosten esittelemisestä hallitukselle.

Sovimme myös, että talon ulkopuolisille osakkaille materiaali lähetetään isännöitsijän kautta, kunhan asukastoimikunta toimittaa valmiit materiaalit isännöitsijälle. Käytännössä hallituksen kokouksessa päätettiin, että hanke hoidetaan kokonaan asukastoimikunnan voimin.

Juttusarjassa seurataan taloyhtiöni strategian etenemistä. Seuraavassa osassa: asukaskysely toimitetaan asukkaille ja asukastoimikunta jännittää tuloksia.

Operaatio Strategia taloyhtiölle, osa 3

Sen jälkeen, kun olimme saaneet hallitukselta valtuutuksen, lähdimme valmistelemaan hanketta. Visioksi valittiin: Larun halutuin taloyhtiö vuonna 2020!

Ensimmäinen työvaihe oli selvä: kokoonnuimme minun luonani ja aloitimme työt. Saimme valmisteltua jo ensimmäisen illan aikana viinilasien ääressä hyvin pitkälle asukkaille tarkoitetun kyselyn sekä strategiahankkeen aikataulun.

Taloyhtiöni strategian on tarkoitus valmistua ensi kevään yhtiökokoukseen, joten aikataulu etenee seuraavasti: asukkaille tehdään ensin valmistelemamme kysely, tämän jälkeen analysoimme työryhmän kanssa kyselyn tulokset ja lopuksi valmistelemme strategiaesityksen hallitukselle hyväksyttäväksi.

Kun strategia on hyväksytty yhtiökokouksessa ensi keväänä, osakkailla on selkeä näkemys siitä, miten meidän taloyhtiötä tulisi johtaa, jotta voisimme olla Lauttasaaren halutuin taloyhtiö.

Juttusarjassa seurataan taloyhtiöni strategian etenemistä ensi kevääseen saakka. Seuraavassa osassa: esittelemme hallitukselle valmistelemamme materiaalin. Hallituksen on myös tarkoitus varmistaa toimikunnallemme antamansa valtuutus hallituksen kokouksessa. Mitenköhän sen kanssa käy?