Tämä laissa mättää!

Keskustelu

Meillä kaikilla on ollut viimeisen kuukauden aikana mahdollisuus osallistua verkkokeskusteluun asunto-osakeyhtiölain kehittämisestä osoitteessa www.vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi. Tähänastisesta keskustelusta voi tehdä sen johtopäätöksen, että taloyhtiöiden viestintä tilikauden aikana on asukkaiden mielestä huonossa jamassa. Asukkaat myös uskovat, että useimmat ongelmat voitaisiin ratkaista taloyhtiöiden paremmalla viestinnällä.

Lue loppuun

Haluatko olla mukana kirjoittamassa lakia?

lakinuija 2Oikeusministeriö selvitti yleisökyselyillä asunto-osakeyhtiölain toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyllä 2013. Palautteen perusteella lisätietoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tarvitaan erityisesti viestinnästä, taloyhtiön johtamisesta sekä erimielisyyksistä ja niiden ratkaisukeinoista.

 Nyt kuka tahansa voi tulla mukaan keskustelemaan asunto-osakeyhtiölain kehittämisestä sekä kommentoimaan jo esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja verkossa osoitteessa www.vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi . Keskustelu kestää 19.6. asti.

Lue loppuun