Osakas on viime kädessä vastuussa remontistaan

Oman kodin ilmettä on mukava uudistaa. Ennen jokaista remonttia täytyy miettiä, kuka remontin voisi tehdä hyvin ja kohtuuhintaisesti. Voiko kylpyhuoneremontin tehdä veljenpojan serkku vai pitääkö työstä maksaa ammattiurakoitsijalle kalliita euroja?

Osakkaan täytyy jokaisen remontin yhteydessä menetellä kaikin tavoin huolellisesti. Hänellä pitää mahdollisten ongelmatilanteiden varalta olla näyttöä, että

  • remontin suunnitelmat on laatinut asiantuntija,
  • remontista on etukäteen ilmoitettu isännöintiyritykselle asianmukaisesti,
  • remontin on tehnyt ammattilainen ja
  • remonttia on valvottu asianmukaisesti.

Jos esimerkiksi kylpyhuoneen vedenerityksen on tehnyt ammattitaidoton kummin kaima ja vieläpä ilman kuittia, osakas ei pysty osoittamaan, että on ollut huolellinen.

Osakas on viime kädessä vastuussa remontistaan. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa, että remontti on tehtävä hyvän rakennustavan mukaisesti, joten osakkaan on huolehdittava, että lakia noudatetaan. Työt on tehtävä

  • asunto-osakeyhtiölain,
  • viranomaismääräysten,
  • viranomaisohjeiden,
  • yleisesti noudatettavien rakennuksen laatutasoa kuvaavien suositusten¹ ja
  • tuotevalmistajien ohjeiden mukaan.

Jos osakas ei noudata hyvää rakennustapaa, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Tyypillisesti virheet huomataan vasta vuosien päästä tehdystä remontista. Alakerran asuntoon alkaa esimerkiksi vuotaa vettä ja kun asiaa aletaan selvittää, huomataan, että vedeneristys on tehty silloisten määräysten vastaisesti.

¹ Viranomaismääräykset ilmenevät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta ja suositukset käyvät ilmi esimerkiksi julkaistuista RT-kortistosta ja KH-kortistosta.