Jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö

”Jos firmoja johdettaisiin näin kuin taloyhtiöitä niin aika synkkää olisi työelämä.” Näin kirjoitti nimimerkki Muutos2018 Suomi24-keskustelussa. Millaista se sitten olisi, jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö? 

Jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö, asiakkaat (kuten taloyhtiössä asukkaat) käyttäisivät yrityksesi palvelua joka päivä ympäri vuoden. Asiakassuhteet kestäisivät vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Yhteydenpitoa yrityksesi ja asiakkaiden välillä olisi harvakseltaan. Pari kertaa vuodessa asiakkaasi saisi tiedotteen postiluukusta. Verkkosivuja yritykselläsi ei olisi.  

Jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö, omistajat (kuten taloyhtiössä osakkaat) eivät aina muistaisi rooliaan ja vastuitaan omistajana. Moni luulisi omistavansa yrityksesi seinät eikä osakkeita. Omistajat osallistuisivat laiskasti yhtiökokouksiin eivätkä olisi kovin kiinnostuneita yrityksesi tilanteesta. Yhtiökokousten välissä yrityksesi ei lähettäisi omistajille mitään tietoa siitä, miten heidän omaisuuttaan hoidetaan.   

Jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö, hallitustyöhön kuuluisi päätöksenteon lisäksi yrityksen sosiaalisen toiminnan organisointi. Yrityksesi hallitus järjestäisi talkoita ja ylläpitäisi asiakkaiden Facebook-ryhmää. Joskus hallitus toimisi myös erotuomarina asiakkaidenne välisissä kärhämissä.  

Jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö, yritykselläsi olisi osa-aikainen johtaja (kuten taloyhtiössä isännöitsijä), joka tekisi töitä yritykselle muutaman tunnin kuukaudessa. Sama henkilö johtaisi montaa muutakin yritystä. Hänellä olisi apuna tiimi, joka hoitaisi yhtiön käytännön asioita, kuten asiakaspalvelua, hallintoa, kirjanpitoa ja laskutusta. Asiakkaat luulisivat, että johtaja tekee myös lumityöt.  

Jos yrityksesi olisi kuin taloyhtiö, yritykselläsi ei olisi selkeitä tavoitteita eikä strategiaa ja viestintää olisi tietysti liian vähän. Mutta hei, eikös näin ole monissa muissakin yrityksissä?

Mistä asioista yhtiökokouksessa voidaan päättää?

Yhtiökokouksessa voidaan päättää vain asioista, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Isännöitsijä valmistelee taloyhtiön hallituksen kanssa päätösehdotukset kokouksessa päätettävistä asioista etukäteen. Varsinaiset päätökset tehdään kuitenkin vasta yhtiökokouksessa, joten jokaisella osakkaalla on oikeus olla eri mieltä hallituksen tekemistä ehdotuksista.

Osallistu rohkeasti keskusteluun sinulle tärkeistä asioista. Pyydä puheenvuoro puheenjohtajalta ja kerro mielipiteesi. On tärkeää, että kerrot kantasi asioihin, kun niitä käsitellään, sillä kertaalleen päätettyihin asioihin ei enää palata.

Yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätös esimerkiksi taloyhtiön saunojen kunnostuksesta, kunhan se on mainittu yhtiökokouskutsussa. Suurin osa yhtiökokouksen päätöksistä tehdään enemmistöpäätöksellä eli se ehdotus, joka saa yli puolet annetuista äänistä voittaa.

Enemmistöpäätöksellä päätetään myös esimerkiksi tilinpäätöksen ja talousarvion vahvistamisesta, vastikkeen määrästä ja vastuuvapauden myöntämisestä taloyhtiön johdolle eli hallitukselle ja isännöitsijälle. Enemmistöpäätöksellä tehdään päätökset, joiden kustannukset voidaan kattaa yhtiövastikkeella.